Нүүр Юнион боловсролын төв Спортын сургалт
Ширээний теннис