Нүүр Юнион боловсролын төв Гадаад хэлний сургалт
Япон хэл
Гадаад хэлний сургалт