Нүүр Юнион боловсролын төв Ерөнхий боловсролын сургууль
Монгол хэл