Нүүр Юнион боловсролын төв Ерөнхий боловсролын сургууль
Математик