Нүүр Юнион боловсролын төв Ерөнхий боловсролын сургууль
Хичээлийн хоцрогдол арилгах