Нүүр Заал танхим
Хүндэтгэлийн танхим

/ 107, 102, 200 тоот /

  • Хэвлэлийн бага хурал
  • 20-35 хүний хүлээн авалт
  • Сургалт, семинар  /Проектор, экран, самбар/
  • Уулзалт ярилцлага
  • Тусгай хүлээн авалт
  • Захиалгат үйлчилгээ авах зориулалттай.