Нүүр Спортын ажил Спортын ажил
Спортын ажил

 

 

             МҮЭ-ийн Соёлын Төв Ордны  дэргэдэх "Сагсан бөмбөг"- ийн дугуйлангийн үйл ажиллагааг дэмжих  олон нийтэд суоталчилах , суралцагчдын ур чадварыг дээшлүүлэх 3X3 Сагсан бөмбөгийн спортын төрлийг хүүхэд залуучуудад дэлгэрүүлэхэд оршино