2013 оноос эхлэн сагсан бөмбөгийн секцийг хүүхэд залуучуудын чөлөөт цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх тэр дундаа сагсан бөмбөгөөр хичээллэх сонирхолтой суралцагчдад зориулж үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн. Жилд дунджаар 300 гаруй хүүхэд тогтмол хичээллэдэг.Сагсан бөмбөгийн сургалтыг стандартын дагуу хичээллүүлж, тув тухтай, зориулалтын зааланд сургалтыг явуулж, хэрэглэгдэх техник, хичээлийн багаж хэрэгслээр бүрэн хангаж мэргэжлийн багш нарын удирдлаган дор тогтмол хичээл явуулж байна.

Сагсан бөмбөг нь хамгийн их хурд, хүч, шаарддаг спортын төрөл. Өндөр үсрэлттэй болдог ба өсвөр насанд энэ спортоор таны хүүхэд хичээллэснээр өсөлтөнд сайнаар нөлөөлөх ач холбогдолтой.Хүчтэй газардалт хийдэг учраас хөлийн тулгуур сайжирдаг.

Сагсан бөмбөгийн дугуйлан 7 хоногт:

-       Мягмар

-       Пүрэв гарагт 10:00, 15:30 цагуудад хичээллэж байна...

Сургалтын сарын төлбөр 60.000₮