Мэргэжлийн багш дасгалжуулагчаар удирдуулсан Төгөлдөр хуурын ганцаарчилсан дугуйлан нь зориулалтын заал танхимд, хэрэгцээт тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон. Жилдээ 20-30 хүнийг тус урлагаар хичээллэх боломжийг олгон ажиллаж байна. Хичээлийг мэргэжлийн өндөр ур чадвартай багш ганцаарчилан зааж байна.

Төгөлдөр хуурийн дугуйлан 7 хоногт 2 удаагийн /өдөр цагаа өөрөө сонгодог/ давтамжтайгаар хичээллэж байна.

Сургалтын сарын төлбөр 90.000₮.