МҮЭ-ийн Соёлын Төв Ордны дэргэдэх  UNION   боловсролын төв  зуны сургалтандаа элсэлтээ  авч эхэллээ. Ирсэн хүн бүрт 5% - 10%-ийн хөнгөлөлт олгоно. Үүнд:
А.Гадаад хэл :
- Англи
-  Герман
- Хятад
-  Орос
- Солонгос
-  Япон хэлний  ганцаарчилсан болон, хагас ганцаарчилсан, тэнхимийн сургалтууд,
Б.Ерөнхий боловсролын хичээлүүд : 
- Математик
-  Физик
-  Хими
- Биологи
- Монгол хэл, монгол бичиг
-  Орос хэл
- Англи хэл гэсэн хичээлүүдээр  элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх, хоцрогдол арилгах, түвшин ахиулах , гэрийн даалгавар хийлгэх чиглэлд ганцаарчилсан болон тэнхимийн сургалтууд
В.Хүүхэд хөгжүүлэх дамжаа
-  Гар зураг , Цаасан урлал,  гар урлал , гоёл чимэглэл, IQ хөгжүүлэх, Зөв хандлага төлөвшүүлэх сургалтууд